Tannbehandling og trygderefusjon

I mange tilfeller er det underliggende årsaker som gjør at man behøver tannbehandling. I de tilfeller dette kan dokumenteres, kan det utløse betydelig økonomisk støtte gjennom trygderefusjon.

Noen av de mest vanlige behandlingsformene som gir rette til trygderefusjon er tap av tenner som følge av tannkjøttsykdom (periodontitt), munntørrhet og tannslitasje.

I alt er det 14 områder som kan gi ulik grad av økonomisk støtte. I tillegg til tidligere nevnte årsaker kan det være infeksjonsforebygging hos ulike pasientgrupper, ulykker, medfødte tilstander som påvirker tennene og tannhelsen.

Alt dette vil tannlegen kunne orientere deg om og finne ut hvilke rettigheter du eventuelt har. En eventuell økonomisk støtte ordner tannlegen direkte med HELFO uten at du behøver å tenke på det.

Ønsker du å lese mer utfyllende om dette kan du gå inn på www.helfo.no.