Priser 2019

Konsultasjon / undersøkelse
600 kr
Digitalt røntgenbilde
120 kr
Tannfarget fylling 1 flate
650-810-970 kr
Tannfarget fylling 2 flater
1000-1190-1430 kr
Tannfarget fylling 3 flater
1350-1570-1780 kr
Rotfylling 1 kanal
Kostnad på rotfylling avhenger av medgått tid og antall besøk, prisene er et anslag uten ekstra komplikasjoner spesielt tidkrevende rotfyllinger. I tillegg kommer en toppfylling 1-2 eller 3 flater
2900 kr
Rotfylling 2 kanaler
I tillegg kommer en toppfylling 1-2 eller 3 flater
3940 kr
Rotfylling 3 kanaler
I tillegg kommer en toppfylling 1-2 eller 3 flater
5000 kr
Trekking av tann (ukomplisert)
1080 kr
Porselenskrone
Ferdig samme dag
6190 kr
3 ledds porselensbro digitalt (CEREC)
16900 kr
3 ledds bro
Tannteknikk fra Kina
13800 kr
3 ledds bro lokal
Tannteknikk fra Norge
16900 kr
Hygienetillegg
130 kr per seanse
Implantatbehandling
Det kreves normalt en konsultasjon for å kunne anslå riktig pris i hvert enkelt tilfelle.
Dette er veiledende priser. En konsultasjon må gjennomføres for at vi kan gi eksakte priser.