Priser 2019

Konsultasjon / undersøkelse
545 kr
Digitalt røntgenbilde
110 kr
Tannfarget fylling 1 flate
650-750-900 kr
Tannfarget fylling 2 flater
930-1100-1320 kr
Tannfarget fylling 3 flater
1250-1450-1650 kr
Rotfylling 1 kanal
Kostnad på rotfylling avhenger av medgått tid og antall besøk, prisene er et anslag uten ekstra komplikasjoner spesielt tidkrevende rotfyllinger. I tillegg kommer en toppfylling 1-2 eller 3 flater
2640 kr
Rotfylling 2 kanaler
I tillegg kommer en toppfylling 1-2 eller 3 flater
3640 kr
Rotfylling 3 kanaler
I tillegg kommer en toppfylling 1-2 eller 3 flater
4640 kr
Trekking av tann (ukomplisert)
900 kr
Porselenskrone
Ferdig samme dag
5500 kr
3 ledds porselensbro digitalt (CEREC)
14000 kr
3 ledds bro
Tannteknikk fra Kina
13800 kr
3 ledds bro lokal
Tannteknikk fra Norge
16600 kr
Hygienetillegg
120 kr per seanse
Implantatbehandling
Det kreves normalt en konsultasjon for å kunne anslå riktig pris i hvert enkelt tilfelle.
Dette er veiledende priser. En konsultasjon må gjennomføres for at vi kan gi eksakte priser.