Visdomstenner

Visdomstenner

Hvor vidt en bør fjerne eller trekke visdomstann avhenger ofte av hvordan den ligger plassert i kjeven og om det er symptomer knyttet til tannen. Dette kartlegges sammen med tannlegen.

Fjerning av visdomstenner kan være en rask og relativt enkel behandling. I andre tilfeller kan det være aktuelt med en liten operasjon for å få tannen fjernet. Et slikt inngrep kan være av ulik karakter og man må få informasjon av tannlegen. Dersom det skulle bli vurdert som nødvendig har vi en nær relasjon til Skien Oralkirurgiske Klinikk som ligger i samme bygget som Handelstorget Tannlegesenter.